Tyto propozice si můžete na svém počítači vytisknout příkazem: Ctrl + pZAVŘÍT TISKOVÝ NÁHLED

BENEŠOVSKÁ ROKLE 2019 • 1. ročník

Památky, rozhledny a zajímavosti Benešova nad Ploučnicí

14.9.2019

Obnovená turistická akce nového Klubu českých turistů v Benešově nad Ploučnicí odhaluje zajímavosti v okolí tohoto městečka. Přečtěte si o ní v Turistickém magazínu, viz odkaz v tabulce. V letošním roce by měli přibýt nové zajímavé trasy.

Region:Děčínsko
Start:9 hod. u Městského kina v Benešově n.Pl.
Cíl:od 11.00 až 15.00 hod. u Městského kina v Benešově n. Pl.
Délka trasy:7 a 9 a 16 i 20 km
Pořadatel:KČT Benešov nad Ploučnicí
Organizátor:KČT Benešov n. Pl., KČT Děčín a dobrovolnici Benešova - Zd. Ušáková
Kontakt723 808 208 poutnikovaz@seznam.cz, karel.ves45@gmail.com
Benefity KČT:Pojištění člena KČT.
Web akce:https://benesovska-rokle0.webnode.cz/

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

tart: 14.9.2019 od 09:00 do 10:00 z budovy Městského kina. Na startu účastníci vyplní přihlášku k pochodu v případě že již tak neučinili elektronicky. Dále účastníci dostanou popis zvolené trasy s mapkou a informace o zajímavostech na trase pochodu. Cíl: v místě startu od 11:00 do 16:00 hod. dne 14.9.2019 . Startovné: Dospělí 20 Kč, děti 10 Kč Odměna pro účastníky: pamětní razítko, drobné sladké občerstvení a pocit z pěkného výletu po okolí města Benešov nad Ploučnicí. Občerstvení: Ve vztahu k samotné akci není občerstvení nijak řešeno, trasa pochodu v prvních několika stech metrech od startu však vede okolo několika prodejen včetně samoobsluhy, pekárny či cukrárny. Na náměstí se taktéž nachází restaurace či pizzerie. V případě přijatelného počasí bude na hradě Ostrý možnost opečení vámi donesené uzeniny u otevřeného ohně. Trasy: - 7 ,9, 16 a 20 km bude i trasa pro Kočárky, 6 km.