Klub českých turistů, odbor LITOMĚŘICE

KČT Litoměřice je spolkem, který má bohatou a úspěšnou tradici v našem městě. V roce 2020 „slavíme“ dle dochovaných dokumentů 100 let od založení klubu. Turistická tradice byla sice přerušena zabráním Sudet, ale po válce znovu obnovena a pod různými názvy její tradice pokračovala do r. 1990. Od této doby neseme opět název KČT a dnešní podoba akcí navázala na původní tradici doby předválečné i na dobré zkušenosti z doby poválečné. Naše turistické výlety se konají pravidelně po celá desetiletí a základem naší činnosti jsou turistické výlety každou středu po celý rok. Přidali jsme výlety i sobotní, vícedenní, týdenní – všechny především s turistickou, ale i s poznávací náplní. Pořádáme též cyklovýlety a cyklistická týdenní soustředění. Náš devítičlenný výbor se schází pravidelně 1x do měsíce, 1x ročně pořádáme Výroční členskou schůzi. Dlouhodobě spolupracujeme s Městem Ltm, se Zdravým městem a Destinační agenturou Českého středohoří. Pro informaci členů vydáváme vždy na celý rok Turistický kalendář akcí, máme vývěsní skříňku, jedenáct let webovou stránku a od r. 2020 Facebookovou stránku. Své akce presentujeme v novinách Naše Litoměřicko 24 a na informačních stránkách města. Jsme dlouhodobě jedním z nejpočetnějších členských základen v Oblasti Ústeckého kraje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:Klub českých turistů, odbor LITOMĚŘICE
Evidenční číslo:106301
Kontaktní adresa:Škrétova 7, Litoměřice
Webová stránka odboru:http://www.turistika-lt.webnode.cz
Facebook odboru:https://www.facebook.com/KCTLitomerice

Kontaktní osoby Klub českých turistů, odbor LITOMĚŘICE:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předseda Jana Wünschová 728 043 958 jana.wunschova@seznam.cz
místopředseda Václav Červinka 728 769 195 vasa.cervinka@seznam.cz
hospodářka Helena Pechová 731 131 732 helapechova@seznam.cz
databáze Jiří Řehák 724 033 308 rehakji@seznam.cz

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Pražskou divočinou 0 12.8.2020
Děčínsko 0 26.8.2020
Východní Středohoří 0 2.9.2020
Kokořínsko 0 9.9.2020
Východním středohořím 0 16.9.2020
Český ráj 0 16.9.2020
Loučeň a okolí 0 23.9.2020
Údoí Šembery 0 30.9.2020
Za nejstarší rozhlednou Českého Stedohoří 0 3.10.2020
Novoroční výstup na Radobýl 56 1.1.2021
Zimní přechod Dlouhého vrchu 47 14.2.2021
Litoměřické pochody 42 22.5.2021

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.


ZAVŘÍT STRÁNKU ODBORU

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: