KČT a organizovaná turistika:

KČT = TISÍCE ČLENŮ + ÚCTYHODNÁ TRADICE

V roce 2018 Klub českých turistů oslavil 130 let svého trvání!

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 z iniciativy nadšenců a českých vlastenců. Za svého prvního předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace tehdy zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka. V současnosti KČT sdružuje kolem 40 tisíc turistů z celé České republiky. Jen v Ústeckém kraji působí 30 aktivních klubů, které pořádají každý víkend akce pro své členy a každoročně zorganizují více než 100 velkých turistických akcí pro širokou veřejnost. U příležitosti 130. výročí vzniku Klubu českých turistů se konalo několik významných slavnostních akcí a byl založen nový TURISTICKÝ MAGAZÍN.

Oslavy 130. výročí založení Klubu českých turistů

V roce 2018 se konaly nejrůznější výroční akce připomínající 130. výročí založení Klubu českých turistů. V Ústeckém kraji se slavilo také na několika místech. V Krásné Lípě proběhlo mezinárodní turistické setkání s doprovodným programem a vypraven byl speciální parní výroční vlak, který se zastavil i ve Šluknově (viz foto), kde se slavilo na zámku.

Klub českých turistů v Ústeckém kraji

Bude-li vás zajímat zasvěcený pohled do minulosti, můžeme vás odkázat na knihu „Historie organizované turistiky v Ústeckém kraji“, která začíná tím, jak pan Karel Eichler, učitel a školní inspektor z Mostu, kdysi dávno zakládal Horský spolek pro Středohoří a Krušné hory a byl jeho prvním předsedou. Na ústecké Větruši je na jeho paměť instalován malý pomníček. Není bez zajímavosti, že současným předsedou KČT Ústecké oblasti je jmenovec PaeDr. Jan Eichler.

Děčínští turisté v Alpách

Kluby českých turistů se nesoustřeďují jen na poznávání České republiky. Pořádají pro své členy expedice po atraktivních místech celé Evropy. Aktivní jsou zejména oddíly vysokohorské turistiky, které díky úzké spolupráci s organizací Alpenverein organizují výpravy do Alp a jiných horských oblastí.

Klub českých turistů, který používá zažitou zkratku KČT, sdružuje v Ústeckém kraji kolem 2500 členů v 30 kmenových odborech působících ve všech okresech. K aktivitám KČT se též připojují další organizace, jako například Junák, Sokol a tělovýchovné kluby a jednoty. Dobrovolní značkaři KČT pečují v Ústeckém kraji o 2814 km pěších značených tras a více než 1500 km cyklotras, přičemž metodicky pracují na překládání stávajících tras do vhodnějších a zajímavějších terénů nebo na vyznačování nových cest do atraktivních míst. Odhaduje se, že značených turistických cest a stezek využije ročně několik milionů lidí jdoucích pěšky, jedoucích na kolech, na koních a v zimě také na běžkách.

Varnsdorfští turisté na Karlově vyhlídce

Nejaktivnější odbory KČT pořádají pro své členy výlety celoročně. Jako organizátor se může zapojit každý aktivní člen, který by měl být držitelem cvičitelských zkoušek. Všichni účastníci turistických akcí jsou pojistěni.

Klub českých turistů - strategický partner rozvoje cestovního ruchu

Klub českých turistů, tzn. jeho dobrovolní značkaři, vybudoval za dlouhá léta svého působení skvělou infrastrukturu značených tras, cyklotras a naučných stezek, která se stala pilířem rozvoje cestovního ruchu v České republice a tedy i v Ústeckém kraji. Po těchto cestách přicházejí a přijíždějí turističtí návtěvníci do nejzajímavějších historických míst a přírodních lokalit. Turistické značky přivádějí každoročně tisíce návštěvníků do našich zámků, hradů, muzeí, galerií a také lákají klienty pro naše hotely, restaurace a mnohé další poskytovatele služeb cestovnímu ruchu. Proto byl Klub českých turistů zařazen do dotačního programu „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“.

Klub českých turistů v Roháčích

Turistika se provozuje hlavně kvůli zážitkům. Výhodou akcí KČT je to, že jsou zajištěny zkušenými organizátory, kteří se starají o kvalitní program, dopravu a ubytování, takže se jako účasníci můžete bezstarostně kochat a věnovat svému poznávání naplno. Mezi zážitky samozřejmě patří i to, že si občas po dlouhém pochodu nebo náročném výstupu v horském terénu vyzkoušíte své fyzické limity.

Turistika - aktivní vyžití pro tisíce lidí

Klub českých turistů pořádá malé klubové akce i masové pochody pro širokou veřejnost, přičemž je ve velké míře pamatováno i na rodiče s dětmi. Pro ty nejmenší je například určen program „Toulavý kočárek“. Při těchto akcích je možné absolvovat krátké okruhy do pár kilometrů i vykonnostní trasy měřící padesát i více kilometrů. Organizované turistiky se každoročně zúčastní v Ústeckém kraji kolem 50 tisíc turistů a výletníků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Velmi oblíbené jsou pohádkové lesy a novoroční výstupy na významnější vrcholy v kraji. Vysokou návštěvnost vykazují akce s dlouholetou tradicí, například Prvomájový výstup na Kozí vrch, Ústecká jarní padesátka, Velikonoční výstup na Mědník či Severní stopou.

Turisté na Šluknovsku

Většina turistických akcí jsou jednodenní výlety, ale v nabídce jsou též vícedenní etapové pochody, jako je například čtyřdenní etapový pochod Modré putování Šluknovskem. Je nesporné, že právě při těchto vícedenních akcích se nejlépe navazují nové přátelské vztahy.

Turistické informace pro veřejnost

Klub českých turistů v Ústecké oblasti se naží o své činnosti informovat nejen své členy, ale i širokou veřejnost. Každoročně vlastním nákladem vydává tištěný kalendář turistických akcí a od roku 2016 provozuje kvalitní internetový kalendář turistických akcí a expedic na webové adrese www.kctul.cz (googlujte kctul). Akce KČT se pravidelně těší velkému zájmu médií, o čemž svědčí například tento rozhlasový rozhovor.

Turistické informační panely

Důležitou součástí informační činnosti KČT je instalace rozcestníků a velkých turistických map přímo v terénu. Škoda, že tyto jsou častým cílem hloupých vandalů, kteří je poškozují a kazí tak úsilí těch, kteří s tím mají mnoho neplacené dobrovolné práce. Při řešení informačních systémů aktivně spolupracují příhraniční turistické organizace, takže je možné bezpečně po značených cestách podnikat i výpravy do „ciziny“.

Informace o hlavních plánovaných akcích KČT můžete získat velmi snadno. Stačí, když do svého vyhledávače napíšete kctul a tento vám nabídne přehledný kalendář, ve kterém si můžete vyhledat akci odpovídající vašim představám. Slouží k tomu jednoduchý vyhledávací filtr. Pokud do něj zadáte vhodný termín, vybranou oblast v Ústeckém kraji a kategorii, kterou preferujete, během chvilky získáte přehledný výběr akcí řazený dle termínů konání. V sekci turistické expedice se také dozvíte o připravovaných zájezdech do tuzemska i zahraničí, které KČT pořádá ve vlastní režii nebo ve spolupráci s cestovními agenturami. V detailu nabídky jste informováni o programu vybrané akce, organizačních pokynech i o tom, zda je ještě volná kapacita.

Cykloturisté v Lužických horách

Díky turistickým rozcestníkům mají všichni individuální výletníci i turistické skupiny dobrý přehled v terénu. Vědí odkud a kam jdou, kolik kilometrů mají za sebou a jak daleko mají do cíle. Pomáhejte prosím tyto rozcestníky chránit před těmi, kterým není dáno chovat se jako normální slušní lidé.

Turistika po celý rok.

Nová turistická sezóna je každoročně zahajována na začátku jara společenskou akcí a pochodem. Koná se vždy na jiném místě v Ústeckém kraji. Kromě toho svou turistickou sezónu zahajují samostatně také některé kluby. Místní kluby KČT (oficiálně nazývané odbory) jsou většinou jednotky se samostatnou subjektivitou v podobě zapsaných spolků (neziskové organizace). Nejaktivnější odbory Klubu českých turistů pořádají své akce celoročně podle vlastního plánu. Jedná se nejčastěji o výlety a pochody, cykloturistiku, vysokohorskou turistiku, vodácké akce a speleoturistiku. V zimním období jsou to výlety na běžkách, zimní táboření a speciální druhy aktivit, jako například pochody se sněžnicemi či výstupy v ledovém terénu s mačkami. Aktuální informace získáte s velkým předstihem na webu kctul.

Zimní táboření Pod Tolštejnem

Mezi takzvaně extrémní až extremistické akce patří zimní táboření na různých místech Ústeckého kraje. Navzdory drsným podmínkám se stále těší velké oblibě. Například zimní táboření pod Vlčí horou na Šluknovsku letos oslavilo již 34. ročník. Mezi jejich účastníky se najdou i tací nadšenci, kteří tvrdí, že turistika v létě je prostě nebaví. Každopádně tento typ turistiky není nic pro slabé povahy.

Co je to organizovaná turistika

Ačkoli výlety do přírody může podnikat každý individuálně, přináší organizovaná turistika v Klubu českých turistů řadu výhod. Člověk se dozví od zkušenějších kolegů mnoho nepublikovaných informací, poznává zajímavosti, na které by sám nepřišel, získá nové přátele se společným zájmem. Účastníci turistických akcí jsou automaticky pojištěni a v mnoha případech mohou čerpat slevy na dopravu, ubytování, startovné a jiné výhody. Organizovaná turistika je též druh spolkového života. To znamená, že se lidé scházejí a společně slaví Velikonoce, Vánoce nebo Nový rok, pochopitelně aktivitami v terénu. Jedním z hlavních přínosů organizované turistiky je kvalitní síť značených turistických tras, které se promítají do pravidelně aktualizovaných map a elektronických systémů. KČT uzavřel smlouvu s portálem www.mapy.cz, který obsahuje nejaktuálnější informace o značených turistických trasách.

Po vydatném turistickém pochodu

Nejen pohybem živ je turista. K tomuto aktivnímu druhu trávení volného času neoddělitelně patří posezení s přáteli často doplněné zpěvem a hraním na různé nástroje, nebo promítáním cestovatelských fotoreportáží. Samozřejmě se přitom užije i mnoho srandy.

Probouzíme zájem mladé generace

To, že moderní elektronická média mají kromě nepopiratelných výhod také velmi negativní dopady na mladou generaci, o tom není pochyb. Proto se Klub českých turistů snaží zaujmout pro aktivní pohyb v přírodě děti od nejútlejšího věku. Rodinám s těmi úplně nejmenšími je určen kupříkladu program Toulavý kočárek. KČT pořádá též letní turistické tábory a aktivně spolupracuje s Asociací turistických oddílů mládeže (zkratka ATOM). Není tajemstvím, že věkový průměr členů KČT se dlouhodobě zvyšuje a proto je každý mladý aktivní člověk v jeho řadách velmi vítán.

Vodácký tábor

Některé odbory KČT pořádají turistické letní tábory pro mládež. Mezi ně patří třeba tábor Pod Hrazeným u Kunratic. Bohužel pořádání podobných akcí je v poslední době stále složitější, protože se rok od roku zvyšuje jejich administrativní i finanční náročnost. A také si přiznejme, že současná mladá generace odkojená televizí, počítači a tablety není pro přímý kontakt s přírodou patřičně způsobilá.

Metodické akce KČT pro skalní příznivce turistiky

Komplexní činnost Klubu českých turistů se pochopitelně nemůže dít živelně a má proto svá pravidla. KČT pořádá pravidelné koordinační schůze, metodické akce a školení, při kterých se předávají znalosti a zkušenosti nebo se cvičí dovednosti pro speciální druhy činností. Turistické akce by měli vést proškolení cvičitelé spolehlivě ovládající pohyb v terénu a řešení krizových situací. Speciální školení se zkouškami absolvují vůdci pro vysokohorskou turistiku, kteří musejí znát například pravidla pro pohyb na ledovci, zásady jištění na ferratách či lezení po skalách a samožřejmě (mimo jiné) zásady první pomoci. Jiné metodické akce jsou věnovány značkařské činnosti, organizační problematice či informatice. Metodické akce pořádané v Ústeckém kraji najdete rovněž na www.kctul.cz.

Výcvik cvičitelů KČT na ledovci

Mezi elitu turistické činnosti patří vysokohorská turisika, která nabízí sice jedinečné fyzické i estetické zážitky, na druhou stranu ale obsahuje četná nebezpečí. Hrozí zde zřícení z výšek, pády do ledovcových trhlin, zásah padajícím kamením, ale třeba i setkání s lavinou nebo s medvědem. Proto by nezkušení turisté měli absolvovat proškolení a výcvik, než se pustí do odvážnějších výprav. Tyto se konají právě v rámci metodických akcí KČT.

Stát se členem Klubu českých turistů?

KČT nezná věkové omezení. Podmínkou členství je podání vyplněné a podepsané přihlášky u příslušného odboru KČT a zaplacení ročního členského příspěvku (o jeho aktuální výši vás bude informovat administrátor odboru). Členský příspěvek se rozděluje na základní, rozšířený a top v tarifu pro juniory, dospělé a seniory. Zvláštní formou je rodinné členství. Výše příspěvku pak rozhoduje o rozsahu členských výhod, které můžete využívat. Přesnější informace a aktuální tarify členských příspěvků najdete zde.

Zápis do vrcholové knihy

Turistické benefity jsou jedním z důvodů, proč se lidé stávají členy Klubu českých turistů. Zejména lidé v důchodovém věku ocení sníženou cenu za dopravu či ubytování. Samotná průkazka KČT slouží jako slevová karta, kterou lze uplatnit na některých turistických chatách, ubytovnách či rozhlednách nebo v systému Eurobeds a Sphere card. Informace o slevách.

Nejdokonalejší turistické značení na světě díky KČT

Klub českých turistů se pyšní tím, že na území České republiky vybudoval nejdokonalejší systém turistického značení na celém světě. Tím výrazně podporuje cestovní ruch, protože značených turistických tras a cyklotras využívají v obrovské míře tuzemští a zahraniční rekreační turisté a výletníci. KČT k tomu vydává podrobné a velmi kvalitní turistické mapy a pořádá atraktivní masově navštěvované turistické akce, zpravidla pochody, z nichž některé mají tradici i několik desítek ročníků. Úspěšně se po celé České republice rozrůstá síť turistických známek, která rovněž pomáhá podnikatelských subjektům se zaměřením na cestovní ruch, což jsou například služby v ubytování, gastronomii, informatice, různé půjčovny, a tak dále. Vlastně se dá říci, že činnost KČT je jednou z nejdůležitějších služeb pro rozvoj cestovního ruchu.

Krušnohorská lyžařská magistrála

Systém značených turistických tras je asi tím nejcennějším, co se Klubu českých turistů podařilo za dlouhá léta své existence vybudovat. Velice usnadňuje lidem pohyb zejména v horských terénech a mnoha lidem dokonce zachránil život. V zimním období umožňuje provozování dálkových běžkařských tras, jakými jsou Krušnohorská nebo Lužická lyžařská magistrála.

Kluby českých turistů dobře hospodaří

Většina činnosti KČT je zajišťována dobrovolnickou činností a z vlastních zdrojů, které tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a příspěvky na činnost od obcí a Ústeckého kraje. Z těchto peněz se nakupuje materiál na údržbu turistického značení a zajištění informatiky. Pokud je ekonomická bilance pozitivní, promítá se to v rozšížení členských výhod, například jako příspěvek na dopravu při skupinových turistických akcích. Materiální zajištění masových akci se též neobejde bez ekonomických výdajů. Část prostředků jde též na údržbu turistických chat, rozhleden a dalších objektů v péči KČT. Mezi osvědčené partnery Klubu českých turistů Ústecké oblasti patří zejména Lesy České republiky, Ústecký kraj, Oborová zdravotní pojišťovna a řada drobnějších pravidelných sponzorů. Prostředky od nich se využívají například při realizaci nových odpočívadel, zlepšení turistického informačního systému nebo i při nákladnějších rekonstrukcích objektů (rozhledny).

Rozhledna na Dymníku

Přestože tradičních turistických zařízení ubývá, protože se o ně nemá kdo starat, přesto nutno říci, že za mnohé chaty, ubytovny a rozhledny s velmi příznivými poplatky vděčíme právě Klubu českých turistů. Bylo by velmi přínosné, kdyby se systém ubytoven podařilo ve spolupráci s obcemi opět obnovit, a vytvořit tak protiváhu drahým hotelům a penzionům, které si mnozí senioři a mladí lidé nemohou z finančních důvodů dovolit.

Přínos turistiky pro zdraví české populace

Zatímco zdravotnické organizace bijí na poplach, že současný životní styl v České republice je velmi nezdravý a jako jednu z hlavních příčin označují nedostatek pohybu, členové Klubu českých turistů si s tímto vrásky nedělají. Během roku mají dostatek příležitostí ozdravit své tělo a fyzickou kondici výkonnostní chůzí, běháním, ježděním na kole a lyžích, plaváním, lezením po skalách i v jeskyních... Není proto divu, že se často i v pokročilém věku (přesahujícím sedmdesátku) mohou dál v omezené míře věnovat svým zálibám. Traduje se že „turista je dlouho živ, neboť hodně šlape a málo dává piv“.

Turistka na raftu v labském kaňonu.

Přestože se nás farmaceutické společnosti lačnící po penězích neustále snaží reklamou přesvědčit o tom, že jedině jejich preparáty nám mohou zaručit zdraví, turisté vědí své. Nejlevnější a nejlepší pilulkou je pohyb na čerstvém vzduchu v lesích a na horách, přičemž vedlejšími účinky takové terapie jsou maximálně dobrá nálada a radostný pocit z nových zážitků. Mnozí turisté razí heslo: „co nás nezabije, to nás posílí“.

KČT zhodnocuje bohatství Ústeckého kraje

Závěrem nutno říci, že Ústecký kraj je navzdory svému poškození průmyslovou činností nesmírně krásný a na přírodní, kulturní a historické zajímavosti bohatý region. Mezi perly evropského významu nepochybně patří nejen Národní park České Švýcarsko, ale také České středohoří a Lužické hory. O dobrou reputaci v poslední době usilují též Krušnohoří (technické památky odkazující na důlní činnost, cyklistické a lyžařské magistrály) a Šluknovsko (rozhledny, sakrální památky a lidová architektura). Klub českých turistů mapuje a tím i propaguje nejzajímavější místa všech sedmi okresů Ústeckého kraje, přivádí k nim turistické návštěvníky, čímž vytváří základní podmínky pro zhodnocení úžasného potenciálu, který dobře znali již naši dávní předkové.

Větrný mlýn u rybníku Světlík v Horním Podluží

Mnoho památek historických, technických, přírodních, církevních by zůstalo zapomenuto, kdyby k nim nevedly značené turistické cesty a nebyly by vyznačeny na kvalitních turistických mapách. Pokud byste měli zájem rozšířit řady Klubu českých turistů, zde najdete informace o členství.

Turistický magazín pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu

Již bylo řečeno, že u příležitosti 130. výročí založení Klubu českých turistů vznikl nový internetový TURISTICKÝ MAGAZÍN, jehož posláním je propagovat organizovanou turistiku, odhalovat nejkrásnější místa Ústeckého kraje, podporovat kvalitní poskytovatele služeb cestovnímu ruchu a také zaznamenávat turistickou historii, která je také velmi zajímavá. Budeme rádi, když se stanete nejen jeho pravidelnými čtenáři, ale také přispěvateli, ať už formou článků nebo jen podnětných komentářů pod články.

Text a foto: Martin Zíka

DOPORUČUJEME K NÁVŠTĚVĚ:

JANOV - U ZELENÉHO STROMU

CO JE TU ZAJÍMAVÉHO:

Venkovský hotýlek v Janově na Děčínsku je ideálním výchozím místem do turisticky atraktivních míst v národním parku České Švýcarsko. Vřelá rodinná atmosféra, domácí strava, kulturní programy. V docházkové vzdálenosti můžete navštívit:

ROZHLEDNA JANOV - atraktivní výhledy na České Švýcarsko.

SOUTĚSKY HŘENSKO - romantická plavba skalní roklí na pramicích.

PRAVČICKÁ BRÁNA - největší skalní most Střední Evropy.

BELVEDER - skalní vyhlídkový komplex nad kaňonem řeky Labe.

INFO

Nabízíme:
kapacita ubytování 46 lůžek | slevy pro členy KČT | Infocentrum.

PIVOVAR FALKENŠTEJN

CO JE TU ZAJÍMAVÉHO:

Pivovar Falkenštejn se stejnojmenným pivem patří již několik let mezi největší atrakce Krásné Lípy. Několik druhů nefiltrovaných a nepasterizovaných piv a také příležitostné pivní speciály lákají spolu s poctivou domácí kuchyní výletníky po tůře v Českém Švýcarsku na vydatné občerstvení. V létě posezení uvnitř i před restaurací.

INFO

Otevřeno:
po-čt : 11-22 | pá-so : 11-24 | ne : 11-22
Pivo a pokrmy dle denní nabídky

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI:


PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI:


TURISTICKÉ AKCE EXPEDICE KČT ČLENSTVÍ V KLUBU TURISTICKÉ ODBORY INFOCENTRUM WEBMASTER